čtvrtek 12. července 2007

Distanční studium

Obchodní korespondence

Celé studium bude probíhat od července 2007 do dubna 2008.

Po absolvování tohoto studia budete připraveni k písemné komunikaci v oblasti obchodní a úřední korespondence.

Během studia si osvojíte základy korespondence, seznámíte se s některými pravidly:

ČSN 01 6910

ČSN 88 6101


Konkrétně se naučíte:

 • písemně komunikovat s úřady jako fyzická i právnická osoba

 • komunikovat písemně o oblasti obchodní korespondence

 • zvládnout personální korespondenci

 • sestavit jednoduché právní písemnosti

 • obchodně korespondovat v cizím jazyce

Požadované vstupní znalosti:

 • základní znalosti práce s počítačem (MS Word, Internet)
 • psaní na klávesnici všemi deseti

Požadavky na technické vybavení studujících:

 • počítač - operační systém MS Windows 98/ME/2000/XP nebo Linus
 • Internetový prohlížeč

Obsah kurzu je rozložen do 5 kapitol:

 1. Osobní dopisy
 2. Písemnosti při organizaci podniku
 3. Personální písemnosti
 4. Komunikace v obchodním styku
 5. Cizojazyčné dopisy

Organizace studia:

 1. Vstupní tutoriál - 13. července 2007
 2. Nepovinné tutoriály - vždy první úterý v měsíci
 3. Závěrečná zkouška - 12. dubna 2008

Závěrečná zkouška proběhne písemnou formou 12. dubna 2007.

Zkouška bude mít 5 částí:

 1. Sestavení osobního dopisu
 2. Vypracování zápisu z porady
 3. Vyhotovení motivačního dopisu
 4. Písemné objednání služeb - rekonstrukce objektu
 5. Pozvání zahraničních partnerů na prezentaci firmy

Kontaktní údaje:

Tel. č.: 777 689 846

E-mail: sona.kuliskova@sszprerov.cz

K dispozici budu každý čtvrtek od 12. 30 - 15.00 hod na telefonu.

Odpověď na e-mailové dotazy odpovím do 2 dnů.

Podmínky a požadavky pro hodnocení:

Průběžné vypracovávání písemností na PC

úterý 10. července 2007

Pravdivost písemného styku

V dnešní době se stále více lidí dorozumívá pomocí PC. I když učím předměty, kde psaní na klávesnici je prioritní, stále se nemohu oprostit od dojmu, že osobní setkání a osobní kontakt v soukromém životě je důležitější. Mnozí raději mezi sebou chatují nebo telefonují a vůbec netouží po osobním setkání. Korespondence je velmi důležitá, ale jak jsem se dozvěděla od klinických psychiatrů také nejvíc lživá. Určitě v dnešní uspěchané době hodně z nás uvítá, když své přátele bude poznávat podle zájmů nejsnadnější formou (pomocí PC), ale zajímalo by mně, kolik takových korespondentů se zúčastní osobního setkání.

pondělí 9. července 2007

úterý 3. července 2007

Korespondence v praxi

Jak jste se mohli dozvědět v příspěvku O mně jsem dlouholetý pedagog. Ve škole učím předmět obchodní korespondence, úřední korespondence, technika administrativy,písemná a elektronická komunikace. Jelikož jsem člověk velmi komunikativní, vzdělávat studenty v tomto oboru mně opravdu baví. Jen cítím takový malý (možná ne až tak malý) nedostatek a to, že si nemohu na vlastní kůži ověřit, jak taková korespondence vypadá v samotné praxi. Ve škole u svých studentů trvám na dodržování ČSN, i když jsou jen doporučené. Já sama podle písemnosti, kterou obdržím si podvědomě pisatele zařadím. Proto celkem špatně snáším pravopisné chyby na vývěskách před restauracemi nebo obchody. Ani amatérsky zpracované titulky filmů mně nenechávají klidnou. Mnohdy mně unikne část děje filmu, protože se soustředím na pravopisné chyby titulků. Mnoho úsilí mně stálo zařadit se mezi běžné pisatele SMSek. Abych byla "in" jak mi sdělili vlastní děti (tenkrát ještě v pubertě), nezbylo mi než se naučit zařazovat do zpráv různé zkratky, smajlíky apod. Stále se však nemohu smířit s pocitem, že úřední a obchodní komunikace by měla mít svá pravidla (kromě pravopisu a stylizace také úpravu a formát). Proto jsem proti názorům některých lidí, že záleží jen na obsahu sděleného a ostatní je zcela nepodstatné. Co si o tom myslíte vy?